Hɪệɴ ᴛʀườɴɢ xᴇ ʙᴜs ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ᴋʜɪếɴ ʙé ɢáɪ ʟớᴘ 𝟻 ǫᴜᴀ đờɪ ᴛʀêɴ đườɴɢ đɪ ʜọᴄ: ᴄᴏɴ đã đɪ ʙêɴ ᴘʜảɪ ᴠệ đườɴɢ

0
265

Trên đường đi xe đạp đến trường, một bé gái lớp 5 ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị xe buýt ᴛôɴɢ ᴄʜếᴛ vào chiều 5-4, sau khi xe này ᴛôɴɢ phải một xe máy chạy cùng chiều.

Xe buýt tông chết bé gái lớp 5 trên đường đi học - Ảnh 1

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚋𝚊𝚗 đầ𝚞, 𝚐ầ𝚗 𝟷𝟺𝚑 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝟻-𝟺, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚗𝚑à 𝚡𝚎 𝙺𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚀𝚞ỳ𝚗𝚑 (𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚞𝚢ế𝚗 𝚃𝙿 𝚅𝚒𝚗𝚑 – 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ấ𝚗 𝙲𝚘𝚗 𝙲𝚞ô𝚗𝚐, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚑ệ 𝙰𝚗) đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚛ê𝚗 𝚚𝚞ố𝚌 𝚕ộ 𝟽 𝚝𝚑ì 𝚟𝚊 𝚌𝚑ạ𝚖 𝚟ớ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚡𝚎 𝚖á𝚢 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 ở đị𝚊 đ𝚒ể𝚖 𝚡ó𝚖 𝟷, 𝚡ã Đỉ𝚗𝚑 𝚂ơ𝚗, 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙰𝚗𝚑 𝚂ơ𝚗.

𝚃𝚒ế𝚙 đó, 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚝ô𝚗𝚐 𝚟à𝚘 𝚡𝚎 đạ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚖ộ𝚝 𝚋é 𝚐á𝚒 𝟷𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒 (𝚑ọ𝚌 𝚕ớ𝚙 𝟻, 𝚗𝚐ụ 𝚡ã Đỉ𝚗𝚑 𝚂ơ𝚗) đ𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 đ𝚒 𝚑ọ𝚌. 𝚅ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚑𝚊𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ị 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗 đư𝚊 đ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞. 𝚃𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗, 𝚜𝚊𝚞 đó 𝚋é 𝚐á𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊 𝚔𝚑ỏ𝚒.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚖ộ𝚝 𝚜ố 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ứ𝚗𝚐, 𝚟à𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚌ó 𝚝𝚛ờ𝚒 𝚖ư𝚊, đườ𝚗𝚐 𝚝𝚛ơ𝚗. 𝚃ạ𝚒 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚋𝚞ý𝚝 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚒ê𝚗𝚐 𝚋ê𝚗 𝚖ươ𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌, 𝚡𝚎 đạ𝚙 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝚐á𝚒 𝚖ắ𝚌 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚐ầ𝚖 𝚡𝚎.

Kʜᴏảɴʜ ᴋʜắᴄ ᴄᴜộɴ ᴛʜéᴘ ᴛʀêɴ xᴇ ᴄᴏɴᴛᴀɪɴᴇʀ ʀơɪ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟɪêɴ ʜᴏàɴ, ᴄả đᴏạɴ đườɴɢ ɴʜáᴏ ɴʜáᴄ ᴠì sợ

Đư𝚊 𝚝𝚒𝚗 𝚟ề 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚕𝚒ê𝚗 𝚑𝚘à𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚀𝚞ố𝚌 𝚕ộ 𝟻𝟷 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝙻𝚘𝚗𝚐 𝚃𝚑à𝚗𝚑 𝚝ỉ𝚗𝚑 Đồ𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚒, 𝚋á𝚘 𝙽𝚐ườ𝚒 𝙻𝚊𝚘 Độ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝 đế𝚗 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚝ố𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢, 𝚕ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 đã 𝚡ử 𝚕ý 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗, 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚍ầ𝚗 ổ𝚗 đị𝚗𝚑 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒.

Khoảnh khắc cuộn thép trên xe container rơi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 1

𝚃ạ𝚒 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗𝚎𝚛 𝚍𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 𝚀𝚞ố𝚌 𝚕ộ 𝟻𝟷 𝚑ướ𝚗𝚐 𝙱𝚒ê𝚗 𝙷ò𝚊-𝙱à 𝚁ị𝚊-𝚅ũ𝚗𝚐 𝚃à𝚞. 𝙺𝚑𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝚝𝚛ạ𝚖 𝚝𝚑𝚞 𝚙𝚑í 𝚃𝟸 𝚝ô𝚗𝚐 𝚟ă𝚗𝚐 𝚍ả𝚒 𝚙𝚑â𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚋ê 𝚝ô𝚗𝚐 𝚐𝚒ữ𝚊 đườ𝚗𝚐 𝚕à𝚖 𝟸 𝚌𝚞ộ𝚗 𝚝𝚑é𝚙 𝚕ă𝚗 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐.

𝚂ự 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 ô𝚝ô 𝚋𝚒ể𝚗 𝚜ố Đồ𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚒 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚗𝚐ượ𝚌 𝚕ạ𝚒 𝚝ô𝚗𝚐 𝚟à 𝚕𝚎𝚘 𝚕ê𝚗 𝚍ả𝚒 𝚙𝚑â𝚗 𝚌á𝚌𝚑. 𝚃ạ𝚒 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗, 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚊𝚒 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚟𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚞𝚢 𝚗𝚑𝚒ê𝚗 𝚡𝚎 𝚋ị 𝚑ư 𝚑ỏ𝚗𝚐 𝚗ặ𝚗𝚐.

Khoảnh khắc cuộn thép trên xe container rơi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 2Khoảnh khắc cuộn thép trên xe container rơi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 3Khoảnh khắc cuộn thép trên xe container rơi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 4𝚅ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚐â𝚢 á𝚌𝚑 𝚝ắ𝚌 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ả 𝟸 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝚑à𝚗𝚐 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚔𝚖 𝚟à 𝚔é𝚘 𝚍à𝚒 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚐𝚒ờ 𝚕𝚒ề𝚗. 𝙻ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌𝚑ứ𝚌 𝚗ă𝚗𝚐 đã 𝚌ó 𝚖ặ𝚝 để 𝚙𝚑â𝚗 𝚕𝚞ồ𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐, đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛𝚊 𝚗𝚐𝚞𝚢ê𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌.

Khoảnh khắc cuộn thép trên xe container rơi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 5𝙻𝚒ê𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 đế𝚗 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚍𝚘 𝚛ơ𝚒 𝚌𝚞ộ𝚗 𝚝𝚑é𝚙, 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚅𝚃𝚅 đư𝚊 𝚝𝚒𝚗, 𝚌𝚑𝚒ề𝚞 𝟸𝟾/𝟸, 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 𝙼ỹ 𝙿𝚑ướ𝚌 𝚃â𝚗 𝚅ạ𝚗, 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝙶𝚒𝚊𝚘, 𝚃𝙿 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝙰𝚗, 𝚝ỉ𝚗𝚑 𝙱ì𝚗𝚑 𝙳ươ𝚗𝚐 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚝ự 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑𝚒ế𝚙 𝚜ợ.

Khoảnh khắc cuộn thép trên xe container rơi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 6

𝚅à𝚘 𝚝𝚑ờ𝚒 đ𝚒ể𝚖 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌, 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗𝚎𝚛 𝚌𝚑ở 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚞ộ𝚗 𝚝𝚑é𝚙 𝚍𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚝𝚛ê𝚗 đườ𝚗𝚐 𝙼ỹ 𝙿𝚑ướ𝚌 𝚃â𝚗 𝚅ạ𝚗 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚑ướ𝚗𝚐 𝙱ì𝚗𝚑 𝙳ươ𝚗𝚐 đ𝚒 Đồ𝚗𝚐 𝙽𝚊𝚒.

𝚃ạ𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝚃𝚑𝚞ậ𝚗 𝙶𝚒𝚊𝚘, 𝟹 𝚌𝚞ộ𝚗 𝚝𝚑é𝚙 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚑à𝚗𝚐 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚝ấ𝚗 𝚋ấ𝚝 𝚗𝚐ờ 𝚋ị 𝚛ơ𝚒 𝚡𝚞ố𝚗𝚐 đườ𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒ế𝚗 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚒ệ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝚑ố𝚝 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚗é. 𝚃ạ𝚒 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚡ả𝚢 𝚛𝚊 𝚟ụ 𝚟𝚒ệ𝚌 𝚖𝚊𝚢 𝚖ắ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚝𝚑𝚒ệ𝚝 𝚑ạ𝚒 𝚟ề 𝚗𝚐ườ𝚒. 𝚃à𝚒 𝚡ế 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗𝚎𝚛 𝚌𝚑ỉ 𝚋ị 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚗𝚑ẹ.

Khoảnh khắc cuộn thép trên xe container rơi gây tai nạn liên hoàn - Ảnh 7𝙻ự𝚌 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌ứ𝚞 𝚑ộ đã 𝚌ó 𝚖ặ𝚝 𝚡ử 𝚕ý 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐. Đế𝚗 𝟷𝟿𝚑 𝚌ù𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢, 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚟ụ 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 đã đượ𝚌 𝚐𝚒ả𝚒 𝚝ỏ𝚊, 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ở 𝚕ạ𝚒 𝚋ì𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐.

ᴄʜáʏ tiệm đồ sơ sinh ở Hà Nội: ‘Hai mẹ con nằm ôm nhau, mặt cháu bé úᴘ ᴠàᴏ ɴɢựᴄ mẹ’

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼-̼4̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼1̼1̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼0̼h̼2̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼4̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ử̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼ ̼-̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

Cháy tiệm đồ sơ sinh ở Hà Nội: Hai mẹ con nằm ôm nhau, mặt cháu bé úp vào ngực mẹ - Ảnh 1.L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼H̼Í̼ ̼T̼U̼Ệ̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ò̼i̼ ̼p̼h̼u̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼.̼

“̼K̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ỹ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

Cháy tiệm đồ sơ sinh ở Hà Nội: Hai mẹ con nằm ôm nhau, mặt cháu bé úp vào ngực mẹ - Ảnh 2.

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼H̼Í̼ ̼T̼U̼Ệ̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼&̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ ̼ở̼ ̼g̼á̼c̼ ̼x̼é̼p̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼u̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ỉ̼m̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼u̼ệ̼ ̼M̼ẫ̼n̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼e̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỉ̼m̼.̼

“̼B̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ỉ̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼è̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼ú̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼”̼ ̼-̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼4̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

Nguồn: https://webtintuc.com/xe-buyt-tong-chet-be-gai-lop-5-tren-duong-di-hoc-491022.html