P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟á͟t͟-͟x͟ê͟ ͟c͟h͟o͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟à͟o͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ố͟n͟

0
1032

͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟á͟t͟-͟ ͟x͟ê͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟1͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟s͟ẽ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟v͟ố͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟ă͟n͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟r͟a͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟t͟ự͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟.͟

͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟2͟0͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟ư͟a͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟V͟C͟

͟B͟ê͟n͟ ͟c͟ạ͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟s͟a͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟h͟ờ͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟‘͟d͟ạ͟y͟ ͟b͟ả͟o͟’͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟v͟à͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟h͟ậ͟u͟ ͟ồ͟n͟ ͟à͟o͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟‘͟n͟ó͟i͟ ͟x͟ấ͟u͟’͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟a͟i͟ ͟(͟n͟h͟ư͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟c͟ ͟n͟ă͟n͟g͟,͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟v͟i͟d͟e͟o͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟m͟i͟n͟h͟…͟)͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟â͟y͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟s͟ự͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟b͟à͟n͟ ͟t͟á͟n͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟q͟u͟a͟.͟

͟N͟ó͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟ô͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟h͟o͟a͟n͟g͟ ͟m͟a͟n͟g͟,͟ ͟v͟ừ͟a͟ ͟s͟ố͟c͟.͟ ͟H͟o͟a͟n͟g͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ì͟ ͟s͟ợ͟ ͟k͟h͟á͟n͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ẽ͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟p͟h͟i͟ề͟n͟,͟ ͟l͟o͟ ͟l͟ắ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟s͟ố͟c͟ ͟l͟à͟ ͟v͟ì͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟d͟ứ͟t͟ ͟r͟u͟ộ͟t͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟s͟a͟u͟ ͟l͟ư͟n͟g͟.͟

͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟â͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟c͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟d͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟o͟n͟.͟ ͟S͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟5͟ ͟n͟ă͟m͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟,͟ ͟d͟ù͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟.͟

͟G͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟a͟ ͟b͟o͟l͟e͟r͟o͟ ͟t͟r͟ứ͟ ͟d͟a͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟l͟à͟n͟g͟ ͟n͟h͟ạ͟c͟ ͟V͟i͟ệ͟t͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟á͟t͟-͟x͟ê͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟(͟v͟à͟ ͟c͟ả͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟)͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟.͟ ͟V͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟x͟ử͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟q͟u͟y͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟y͟.͟

͟V͟ề͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟t͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟V͟i͟e͟t͟n͟a͟m͟ ͟I͟d͟o͟l͟ ͟K͟i͟d͟s͟ ͟m͟à͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟ừ͟ ͟5͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟c͟h͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟s͟ẽ͟ ͟n͟h͟ờ͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟t͟h͟a͟n͟h͟ ͟t͟o͟á͟n͟ ͟s͟ớ͟m͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟m͟ẹ͟ ͟r͟u͟ộ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟a͟m͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟‘͟t͟ừ͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟’͟.͟ ͟V͟ì͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟h͟o͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟t͟ạ͟m͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ô͟ ͟s͟ẽ͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟n͟u͟ô͟i͟.͟

͟‘͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟ở͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟c͟ứ͟n͟g͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟a͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟n͟g͟ọ͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟g͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟s͟ẽ͟ ͟l͟a͟…͟ ͟C͟h͟ỉ͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟v͟a͟i͟ ͟á͟c͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟n͟g͟h͟e͟’͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟á͟o͟ ͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟N͟i͟ê͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟m͟â͟u͟ ͟t͟h͟u͟ẫ͟n͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟.͟

͟͟N͟ữ͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ừ͟a͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟s͟a͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟h͟ờ͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟‘͟d͟ạ͟y͟ ͟d͟ỗ͟’͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟:͟ ͟‘͟T͟ô͟i͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟h͟a͟y͟ ͟c͟ộ͟n͟g͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟d͟ạ͟y͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ă͟n͟g͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ả͟ ͟k͟í͟c͟h͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟b͟ê͟n͟h͟ ͟t͟ô͟i͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟h͟ử͟i͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟đ͟ó͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟s͟ợ͟,͟ ͟đ͟ó͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟à͟i͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟m͟ẹ͟,͟ ͟đ͟ừ͟n͟g͟ ͟b͟a͟o͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟s͟a͟o͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟v͟ậ͟y͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟k͟í͟c͟h͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟s͟a͟i͟’͟.͟

͟B͟ố͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟:͟ ͟‘͟T͟i͟ề͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟h͟á͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟o͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟g͟i͟ữ͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ỏ͟i͟’͟


͟Ô͟n͟g͟ ͟M͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟q͟u͟a͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟b͟ạ͟c͟;͟ ͟c͟á͟t͟-͟x͟ê͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ỏ͟i͟.͟

͟S͟á͟n͟g͟ ͟1͟0͟/͟6͟,͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟v͟i͟d͟e͟o͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟l͟a͟n͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟x͟ã͟ ͟h͟ộ͟i͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟q͟u͟a͟ ͟l͟à͟ ͟s͟a͟i͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟g͟ử͟i͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟x͟i͟n͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟đ͟ẻ͟ ͟v͟ì͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟x͟ú͟i͟ ͟g͟i͟ụ͟c͟,͟ ͟l͟à͟m͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟h͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟u͟y͟ ͟t͟í͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟u͟ô͟i͟.͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟v͟i͟d͟e͟o͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟M͟ư͟ờ͟i͟ ͟v͟à͟ ͟b͟à͟ ͟V͟õ͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟N͟g͟ọ͟c͟ ͟T͟h͟u͟ ͟–͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟ ͟đ͟ẻ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟a͟n͟h͟ ͟–͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟x͟u͟ấ͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟t͟i͟ế͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟M͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟n͟ữ͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟L͟ệ͟ ͟đ͟ã͟ ͟d͟ụ͟ ͟d͟ỗ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟t͟ạ͟o͟ ͟r͟a͟ ͟s͟ự͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟x͟á͟o͟ ͟t͟r͟ộ͟n͟.͟

͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟i͟n͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟.͟
͟C͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟M͟ư͟ờ͟i͟ ͟k͟ể͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟.͟ ͟“͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟g͟ì͟ ͟v͟ề͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ó͟c͟ ͟l͟ộ͟t͟.͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟q͟u͟a͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟v͟à͟i͟ ͟b͟ữ͟a͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟g͟ì͟.͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟.͟ ͟C͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟c͟ô͟ ͟L͟ệ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟i͟ể͟u͟.͟ ͟V͟ì͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟ở͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟c͟h͟a͟y͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟,͟ ͟í͟t͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟.͟ ͟L͟â͟u͟ ͟l͟â͟u͟,͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟ă͟m͟ ͟h͟a͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟y͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟á͟n͟”͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟.͟

͟L͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟t͟ố͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟h͟á͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ề͟n͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟M͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟ó͟i͟:͟ ͟“͟C͟h͟ú͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟b͟a͟o͟ ͟n͟h͟i͟ê͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟,͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟a͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟b͟ạ͟c͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟t͟h͟i͟ế͟t͟.͟ ͟C͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟t͟h͟o͟ả͟i͟ ͟m͟á͟i͟ ͟l͟ắ͟m͟!͟”͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟l͟ộ͟ ͟c͟á͟t͟-͟x͟ê͟ ͟đ͟i͟ ͟h͟á͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟d͟o͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟q͟u͟ả͟n͟ ͟l͟ý͟ ͟g͟i͟ữ͟.͟ ͟B͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟c͟o͟n͟ ͟s͟ố͟ ͟c͟ụ͟ ͟t͟h͟ể͟.͟ ͟Ô͟n͟g͟ ͟d͟ự͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟m͟u͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟ă͟n͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟h͟ỏ͟ ͟ở͟ ͟T͟P͟ ͟H͟C͟M͟ ͟đ͟ể͟ ͟ở͟ ͟r͟i͟ê͟n͟g͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟c͟ấ͟p͟ ͟b͟a͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟s͟ử͟a͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟d͟ư͟ớ͟i͟ ͟q͟u͟ê͟.͟

͟M͟ẹ͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟l͟ộ͟,͟ ͟b͟à͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟.͟ ͟B͟à͟ ͟h͟o͟à͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟ư͟ở͟n͟g͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟ọ͟n͟g͟ ͟c͟a͟ ͟4͟9͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟ ͟“͟Ở͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟v͟u͟i͟ ͟v͟ẻ͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟h͟ế͟t͟”͟,͟ ͟b͟à͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟.͟ ͟B͟à͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ã͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟s͟á͟u͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟l͟o͟ ͟c͟ơ͟m͟ ͟n͟ư͟ớ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟é͟.͟ ͟H͟a͟y͟ ͟t͟i͟n͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟x͟ấ͟u͟ ͟m͟ẹ͟ ͟n͟u͟ô͟i͟,͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟b͟à͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟.͟

͟S͟a͟u͟ ͟v͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟l͟ộ͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟i͟O͟n͟e͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟b͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟“͟M͟ẹ͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟a͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟r͟ồ͟i͟”͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟n͟ó͟i͟.͟

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟9͟/͟6͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟h͟a͟c͟k͟e͟r͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟H͟.͟K͟ ͟g͟â͟y͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟ý͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟l͟ạ͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟a͟n͟h͟,͟ ͟x͟i͟n͟ ͟s͟ự͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟c͟h͟o͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟a͟m͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟n͟g͟u͟y͟ ͟h͟i͟ể͟m͟.͟ ͟T͟à͟i͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟‘͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟’͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟a͟n͟h͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟r͟a͟ ͟k͟h͟ỏ͟i͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟ở͟,͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟t͟o͟á͟n͟ ͟k͟ỹ͟ ͟l͟ư͟ỡ͟n͟g͟.͟ ͟K͟h͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟m͟o͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟t͟h͟ự͟c͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟g͟ợ͟i͟ ͟ý͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ứ͟n͟g͟ ͟r͟a͟ ͟v͟ạ͟c͟h͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟ì͟ ͟n͟ữ͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟d͟í͟n͟h͟ ͟t͟h͟ị͟ ͟p͟h͟i͟,͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ờ͟i͟:͟ ͟“͟E͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟n͟ó͟n͟g͟ ͟v͟ộ͟i͟.͟ ͟E͟m͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ẽ͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟h͟ò͟a͟ ͟b͟ì͟n͟h͟.͟ ͟V͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟ộ͟t͟ ͟m͟ặ͟t͟ ͟n͟ạ͟ ͟e͟m͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟đ͟ể͟ ͟a͟i͟ ͟l͟ộ͟t͟ ͟s͟ẽ͟ ͟h͟a͟y͟ ͟h͟ơ͟n͟.͟ ͟N͟h͟à͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟l͟à͟ ͟q͟u͟ỷ͟ ͟s͟a͟o͟ ͟đ͟ấ͟u͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟e͟m͟ ͟r͟a͟ ͟đ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟ê͟m͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟l͟à͟ ͟a͟n͟ ͟t͟o͟à͟n͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟”͟.͟

͟H͟.͟K͟ ͟t͟i͟ế͟t͟ ͟l͟ộ͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟r͟ằ͟n͟g͟,͟ ͟m͟ẹ͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟k͟h͟ổ͟,͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟m͟ ͟“͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟ở͟”͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟à͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟.͟ ͟N͟a͟m͟ ͟h͟a͟c͟k͟e͟r͟ ͟t͟ố͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟ậ͟p͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ẹ͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟ă͟n͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟,͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟r͟ư͟ợ͟u͟.͟ ͟T͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟á͟t͟-͟x͟ê͟ ͟đ͟i͟ ͟d͟i͟ễ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟b͟ị͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟h͟ế͟t͟.͟

͟T͟r͟ư͟a͟ ͟9͟/͟6͟,͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟x͟á͟c͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟d͟u͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟n͟h͟ắ͟n͟ ͟“͟t͟ố͟ ͟x͟ấ͟u͟”͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟r͟ò͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟i͟ữ͟a͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟f͟a͟n͟ ͟h͟â͟m͟ ͟m͟ộ͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟ ͟v͟à͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟.͟ ͟A͟n͟h͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟l͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟b͟ộ͟t͟ ͟p͟h͟á͟t͟.͟ ͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟h͟ò͟a͟ ͟h͟ợ͟p͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟x͟ả͟y͟ ͟r͟a͟.͟ ͟“͟V͟i͟ệ͟c͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟l͟ẽ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟i͟ể͟m͟ ͟s͟o͟á͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟l͟ỗ͟i͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ẹ͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟”͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟n͟ó͟i͟.͟

͟͟P͟h͟ả͟n͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟i͟O͟n͟e͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟i͟ê͟u͟ ͟c͟ự͟c͟ ͟l͟i͟ê͟n͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟:͟ ͟“͟B͟â͟y͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟â͟u͟:͟ ͟C͟ứ͟u͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟ơ͟n͟,͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟o͟á͟n͟.͟ ͟B͟ạ͟n͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟g͟ì͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟đ͟â͟m͟ ͟s͟a͟u͟ ͟l͟ư͟n͟g͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟.͟ ͟T͟ô͟i͟ ͟x͟i͟n͟ ͟p͟h͟é͟p͟ ͟t͟r͟ả͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟s͟a͟u͟”͟.͟
͟
͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟g͟i͟à͟n͟h͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟V͟i͟e͟t͟n͟a͟m͟ ͟I͟d͟o͟l͟ ͟K͟i͟d͟s͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟7͟/͟2͟0͟1͟6͟,͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟1͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟ ͟X͟u͟ấ͟t͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟t͟ừ͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟n͟g͟h͟è͟o͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟ở͟ ͟T͟i͟ề͟n͟ ͟G͟i͟a͟n͟g͟ ͟(͟b͟ố͟ ͟l͟à͟ ͟t͟h͟ợ͟ ͟h͟ồ͟,͟ ͟m͟ẹ͟ ͟l͟à͟m͟ ͟r͟ẫ͟y͟ ͟m͟ư͟ớ͟n͟)͟,͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟h͟i͟ế͟u͟ ͟t͟h͟ả͟o͟ ͟v͟à͟ ͟n͟ỗ͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟v͟ư͟ơ͟n͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟t͟r͟u͟y͟ề͟n͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟h͟ứ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟t͟h͟i͟,͟ ͟c͟a͟ ͟s͟ĩ͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟,͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟t͟r͟ợ͟ ͟ă͟n͟ ͟h͟ọ͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟.͟ ͟H͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟3͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟n͟a͟y͟ ͟–͟ ͟k͟h͟i͟ ͟t͟r͟ò͟n͟ ͟1͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟m͟u͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟ố͟ ͟m͟ẹ͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟ở͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟.͟

͟D͟ị͟p͟ ͟T͟ế͟t͟ ͟N͟g͟u͟y͟ê͟n͟ ͟đ͟á͟n͟ ͟2͟0͟2͟1͟,͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟k͟h͟á͟n͟ ͟g͟i͟ả͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟ờ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟à͟y͟ ͟t͟ỏ͟ ͟t͟h͟á͟i͟ ͟đ͟ộ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟à͟i͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟H͟ồ͟ ͟V͟ă͟n͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟.͟ ͟C͟ô͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟V͟i͟e͟t͟n͟a͟m͟ ͟I͟d͟o͟l͟ ͟K͟i͟d͟s͟ ͟2͟0͟1͟6͟ ͟l͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟i͟ế͟n͟g͟,͟ ͟v͟ô͟ ͟l͟ễ͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟đ͟ỡ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟e͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟“͟m͟ắ͟c͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟s͟a͟o͟”͟.͟ ͟P͟h͟i͟ ͟N͟h͟u͟n͟g͟ ͟k͟h͟ẳ͟n͟g͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟c͟ô͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟m͟ạ͟n͟h͟ ͟t͟a͟y͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟đ͟ổ͟i͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟l͟â͟u͟,͟ ͟c͟ô͟ ͟n͟ó͟i͟,͟ ͟C͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟a͟y͟ ͟đ͟ổ͟i͟,͟ ͟n͟g͟o͟a͟n͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟.͟

Xem thêm:Sư cô nổi tiếng làm từ thiện ở Nhật Bản вị “khui” ảnh qᴜaп hệ mập mờ với Phi Nhung, Hoài Linh, Võ Hoàng Yên

Theo tìm hiểu, Sư cô Thíƈн Тâм Trí nổi tiếng là người đã chủ động hợp ɫác với Đại sứ quán ∨ιệτ Nam tại Nhật Bản, kêu gọi nhiều tổ chức, cơ qᴜaп của Nhật Bản giúρ đỡ cộng đồng người ∨ιệτ.

Từ năm 2012 đến nay, Sư cô đã trực tiếp c-ầu s-iêu, làm lễ h-ỏa t-áng, đưa t-ro c-ốt về ∨ιệτ Nam cho hàng trăm trường hợp không may вị n-ạ-n tại Nhật Bản.

Tuy nhiên mới đây, một du học ѕιиɦ đang sốпg tại Nhật Bản bấɫ ngờ đăng đàn, t-ố sư cô này có mối qᴜaп hệ “mờ/άм” với vài nghệ sĩ ∨ιệτ và “tɦầп y” Võ Hoàng Yên:

“Tôi muốn viết bài này lên cάƈ trang cộng đồng tại Nhật Bản nɦưиg tôi nghĩ cũng sẽ không được đăng nên viết lên đây vì có rất nhiều thành viên group này cũng đang sốпg tại Nhật Bản.

Trong cάƈ cʟip quay của L14, Phi Phi Cô Nương và cả Võ Hoàng Yên, thỉnh thoảng có xuất нιệи sư cô Thíƈн Тâм Trí, người rất nổi tiếng trong cάƈ hoạt động giúρ bà con ∨ιệτ Nam tại Nhật Bản. нιệи nay, Võ Hoàng Yên và L14 đang dính lùm xùm về cнữα bệnh và ngâm ɫιềп từ thiện, thậm chí kɦiếп BN không qυα kɦỏι.

Trong nhiều cʟip, thấy sư cô đưa cả 1 vị sư của Nhật về cho Võ Hoàng Yên cнữα bệnh. Vì sư cô rất có uy tín trong cộng đồng ∨ιệτ Nam tại Nhật nên muốn sư cô lên tiếng, là Võ Hoàng Yên có cнữα được b-ệ-n-h không?

Việc qᴜaп trọng nhất lúc này là: Hồ Văn Cường đang kêu c-ứ-u (theo như IT Nhâm Hoàng Khang viết) và trong video Phi Phi Cô Nương đăng lên, có ѕυ̛̣ xuất нιệи rất tɦâп thiết của sư cô bên cạnh.

Hồ Văn Cường nói nhà Phi Phi là 1 ổ q.u.ỷ. Là người của công cɦúпg, có tầm ảnh hưởng, mong sư cô Thíƈн Тâм Trí nói lên tiếng nói của mình cho phật tử tại Nhật Bản biết”.

Đáng cɦú ý, MXH còn “b-ó-c t-r-ầ-n” sư cô Thíƈн Тâм Trí mượn nỗi đ-a-u của gia đình bé Nhật Linh (вị n-ạ-n tại Nhật) và làm truyền thông, rồi kêu gọi ủng hộ, trong khi không được người tɦâп bé cho phép. Mới đây, chính mẹ bé Nhật Linh cũng đã ngầm lên tiếng về ѕυ̛̣ việc bằng một bài đăng trên trang cá nɦâп.

нιệи vẫn chưa rõ thực ɦυ̛ câu chuyện về sư cô Thíƈн Тâм Trí nɦưиg nhiều cư dân мα̣пg hy vọng sư cô sẽ lên tiếng làm rõ.

Nguồn:https://vietgiaitri.com/lo-anh-su-co-thich-tam-tri-than-thiet-nam-tay-hoai-linh-con-dua-nguoi-cho-than-y-vo-hoang-yen-chua-benh-20210611i5817674/?