Tác giả chữ 4.0 dự định in sách, dạy cho học sinh THPT, đại học và cả con ruột

0
257

Sau khi ɢâʏ chú ý về việc ᴘʜáᴛ ᴍɪɴʜ và ᴄôɴɢ ʙố ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứu chữ Việt mới, tác giả Kiều Trường Lâm tiếp tục có những chia sẻ về ɴɢʜɪêɴ ᴄứu này.