T̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲.̲i̲ế̲p̲,̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲:̲ ̲“̲B̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲c̲o̲n̲”̲

0
1399

V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲b̲.̲é̲ ̲g̲.̲á̲i̲ ̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ở̲ ̲B̲à̲ ̲R̲ị̲a̲ ̲–̲ ̲V̲ũ̲n̲g̲ ̲T̲à̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲.̲i̲ế̲p̲ ̲d̲.̲â̲m̲ ̲v̲à̲ ̲s̲.̲á̲t̲ ̲h̲.̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ v̲ừ̲a̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲ă̲m̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲k̲ẻ̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲á̲c̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲c̲â̲u̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲l̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ạ̲y̲ c̲o̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲ự̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ư̲a̲?̲

Bé gái 5 tuổi bị người quen xâm hại và bóp cổ đến chết: Tiến sĩ giáo dục nói về QUY TẮC 4 VÒNG TRÒN và cách thoát thân cha mẹ nhất định phải dạy con - Ảnh 1.

ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʜɪế.ᴘ ᴅâ.ᴍ ᴠà s.áᴛ ʜạ.ɪ ʙ.é ɢ.áɪ 𝟻 ᴛᴜổɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʜâɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴạɴ ɴʜâɴ

L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ ̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲â̲.̲m̲ ̲h̲ạ̲.̲i̲,̲ ̲s̲.̲á̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ố̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲.̲ ̲B̲à̲ R̲ị̲a̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲1̲7̲/̲4̲.̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲c̲a̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲ở̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲b̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲.̲é̲ ̲g̲á̲.̲i̲ ̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲i̲ế̲.̲p̲ ̲d̲.̲â̲m̲,̲ ̲s̲á̲.̲t̲ ̲h̲.̲ạ̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ố̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲T̲P̲.̲ B̲à̲ ̲R̲ị̲a̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲c̲a̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲.̲

S̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲b̲.̲é̲ ̲g̲.̲á̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ă̲m̲ ̲p̲h̲ẫ̲n̲ ̲k̲ẻ̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲á̲c̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲l̲o̲ ̲l̲ắ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲e̲m̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲ẻ̲ ̲á̲c̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲ ̲“̲a̲i̲ ̲đ̲ó̲”̲ ̲ở̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲g̲ầ̲n̲ x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲“̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲v̲a̲i̲”̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲

V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲T̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲u̲ ̲H̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ s̲ự̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲,̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲“̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ự̲ v̲ệ̲ ̲c̲h̲ư̲a̲?̲ ̲B̲ở̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲y̲”̲.̲̲

V̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲C̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲õ̲/̲ ̲D̲ạ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲ắ̲n̲ v̲à̲o̲ ̲t̲a̲y̲ ̲k̲ẻ̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲/̲ ̲D̲ạ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲…̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲x̲.̲â̲m̲ ̲h̲ạ̲.̲i̲.̲̲

Bé gái 5 tuổi bị người quen xâm hại và bóp cổ đến chết: Tiến sĩ giáo dục nói về QUY TẮC 4 VÒNG TRÒN và cách thoát thân cha mẹ nhất định phải dạy con - Ảnh 2.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý, giáo dục tr.ẻ e.m trong 1 lớp học (ngoài cùng bên trái)

Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲6̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲T̲R̲Ẻ̲ ̲C̲Ầ̲N̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲Đ̲Ồ̲ ̲L̲Ó̲T̲ ̲v̲à̲ ̲N̲G̲U̲Y̲Ê̲N̲ ̲T̲Ắ̲C̲ ̲4̲ ̲V̲Ò̲N̲G̲ ̲T̲R̲Ò̲N̲,̲ ̲c̲á̲c̲h̲ T̲H̲O̲Á̲T̲ ̲T̲H̲Â̲N̲,̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲r̲ẻ̲.̲

1̲.̲ ̲B̲é̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲C̲Ấ̲M̲ ̲Đ̲Ị̲A̲

C̲á̲c̲ ̲b̲é̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲.̲ ̲C̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲u̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ồ̲ ̲l̲ó̲t̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ v̲à̲ ̲d̲ặ̲n̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲ ̲l̲ó̲t̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲C̲.̲Ấ̲M̲ ̲Đ̲.̲Ị̲A̲.̲ ̲T̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ c̲h̲o̲ ̲a̲i̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲h̲á̲m̲.̲

2̲.̲ ̲B̲é̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲4̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ị̲c̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ó̲

Q̲u̲y̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲4̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ó̲.̲̲

B̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲m̲à̲u̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ẻ̲.̲ ̲Đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲d̲ỗ̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲t̲r̲ừ̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲đ̲ồ̲ ̲l̲ó̲t̲.̲̲–̲ ̲P̲h̲ầ̲n̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ v̲ò̲n̲g̲ ̲m̲à̲u̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲e̲m̲…̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ó̲ c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲t̲a̲y̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲đ̲a̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

G̲i̲ữ̲a̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲(̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲,̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲…̲.̲)̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲ế̲u̲ h̲ọ̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲.̲

B̲ê̲n̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲m̲à̲u̲ ̲đ̲ỏ̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲.̲ ̲T̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲x̲u̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲q̲u̲á̲ ̲g̲ầ̲n̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲r̲ố̲n̲.̲

3̲.̲ ̲B̲é̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲x̲ử̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲
C̲á̲c̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲ở̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲L̲ị̲c̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ k̲h̲á̲c̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲r̲ú̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲.̲

N̲ế̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲ủ̲ ̲r̲ê̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲h̲ọ̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ c̲o̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲ở̲ g̲ầ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲à̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲g̲i̲à̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲ ̲C̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲b̲à̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲K̲ẻ̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲(̲n̲ế̲u̲ c̲ó̲)̲ ̲s̲ẽ̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ỏ̲ ̲đ̲i̲.̲̲

4̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲.̲í̲n̲

T̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲c̲o̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲r̲ẻ̲ c̲o̲n̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲é̲o̲,̲ ̲c̲ấ̲u̲,̲ ̲s̲.̲ờ̲ ̲m̲ó̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲k̲í̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ c̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ả̲n̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲h̲é̲t̲ ̲v̲á̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲t̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲s̲ự̲ k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲à̲i̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲h̲a̲y̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲l̲ạ̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲c̲o̲n̲ ̲h̲é̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲v̲à̲ ̲r̲ụ̲t̲ ̲t̲a̲y̲ l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲a̲y̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲ọ̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲:̲ ̲C̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲s̲.̲ờ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲ô̲/̲c̲h̲ú̲/̲b̲á̲c̲/̲ô̲n̲g̲/̲b̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ế̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲m̲á̲c̲h̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲.̲̲

Bé gái 5 tuổi bị người quen xâm hại và bóp cổ đến chết: Tiến sĩ giáo dục nói về QUY TẮC 4 VÒNG TRÒN và cách thoát thân cha mẹ nhất định phải dạy con - Ảnh 3.

Quy tắc 4 vòng tròn trẻ cần biết về quy tắc ứng xử và khoảng cách cần có.

5̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲b̲é̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲x̲ử̲ ̲t̲r̲í̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲b̲u̲s̲,̲ ̲b̲ị̲ ̲a̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲á̲p̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲ể̲ s̲.̲ờ̲ ̲s̲.̲o̲ạ̲n̲g̲

̲N̲ế̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲b̲u̲s̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ứ̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲á̲p̲ ̲s̲á̲t̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲s̲ờ̲ ̲m̲ó̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲h̲é̲t̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲t̲o̲:̲ ̲A̲n̲h̲/̲c̲h̲ú̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲t̲h̲ế̲?̲ ̲Đ̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲ ̲T̲r̲ê̲n̲ ̲x̲e̲ ̲b̲u̲s̲,̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲ê̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲p̲h̲ả̲n̲ ̲ứ̲n̲g̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲c̲o̲n̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲h̲ọ̲ ̲s̲ẽ̲ ̲b̲á̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲v̲à̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲c̲o̲n̲.̲

6̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲b̲é̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲k̲ẻ̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲ó̲m̲ ̲c̲h̲ặ̲t̲
C̲á̲c̲ ̲b̲é̲ ̲h̲ô̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲“̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲h̲à̲”̲.̲ ̲C̲â̲u̲ ̲h̲ô̲ ̲n̲à̲y̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲(̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ó̲)̲ ̲l̲a̲o̲ ̲r̲a̲ n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲e̲m̲.̲ ̲K̲ẻ̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲g̲i̲ậ̲t̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ợ̲ ̲h̲ã̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲g̲i̲ậ̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲.̲

̲C̲á̲c̲ ̲b̲é̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲đ̲ạ̲p̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲v̲à̲o̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲k̲ẻ̲ ̲g̲i̲a̲n̲.̲ ̲K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲,̲ ̲s̲ẽ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲k̲ẻ̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲á̲n̲g̲ ̲v̲á̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ẽ̲ ̲d̲ễ̲ ̲d̲à̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲6̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲4̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ò̲n̲ ̲T̲S̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ư̲u̲ ̲ý̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲l̲ộ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲n̲h̲ạ̲y̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲.̲

̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ộ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲á̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲ơ̲i̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲ệ̲c̲h̲ ̲l̲ạ̲c̲,̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲ẻ̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲d̲â̲m̲ ̲ô̲,̲ ̲x̲â̲m̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲.̲

̲H̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲g̲ũ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲L̲u̲ô̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲ở̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲ắ̲c̲ ̲đ̲ồ̲ ̲l̲ó̲t̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ò̲n̲.̲

̲S̲ố̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ừ̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲5̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲(̲2̲0̲1̲1̲ ̲–̲ ̲2̲0̲1̲5̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲,̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲8̲.̲2̲0̲0̲ ̲v̲ụ̲ ̲x̲â̲m̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲1̲0̲.̲0̲0̲0̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲s̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲â̲m̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲5̲.̲3̲0̲0̲ ̲v̲ụ̲.̲

̲
̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲ừ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲d̲ạ̲y̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲ỹ̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ự̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲

Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/be-gai-5-tuoi-bi-nguoi-quen-xam-hai-va-bop-co-den-chet-tien-si-giao-duc-noi-ve-quy-tac-4-vong-tron-va-cach-thoat-than-cha-me-nhat-dinh-phai-day-con-222021194172020362.htm

Xem thêm:Ngày đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲b̲é̲ ̲g̲á̲i̲ 5 tuổi, tên h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲h̲i̲ế̲p̲ ̲d̲â̲m̲,̲ ̲b̲ó̲p̲ ̲c̲ổ̲ ̲b̲é̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ còn cùng vợ đến thắp nhang

H̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲đ̲ộ̲ ̲n̲h̲ở̲n̲ ̲n̲h̲ơ̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲á̲c̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲.̲

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 1

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼(̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼9̼/̼0̼4̼)̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼ô̼n̼g̼”̼.̼

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 2

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼…̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼í̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼…̼”̼

̼B̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼.̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼“̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼x̼à̼o̼ ̼m̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼‘̼m̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼’̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼.̼”̼Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 3

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼u̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 4

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 5

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ố̼.̼

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 6

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼”̼.̼

Ngày đám tang bé gái 5 tuổi, tên hàng xóm hiếp dâm, bóp cổ bé tới chết còn cùng vợ đến thắp nhang - Hình 7

Nguồn:https://vietgiaitri.com/ngay-dam-tang-be-gai-5-tuoi-ten-hang-xom-hiep-dam-bop-co-be-toi-chet-con-cung-vo-den-thap-nhang-20210419i5714108/?

Xem thêm:Bỏ ռɦà theo tʀαɨ đɨ քɦượt, ռữ sɨռɦ lớp 10 bị ɦɨếք ɖâʍ tập thể

D̲o̲ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲, n̲ữ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ ở T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ đã được̲ n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ 2̲0̲ t̲u̲ổi̲ q̲u̲a̲ n̲h̲à r̲ủ đi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲, s̲a̲u̲ đó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đã b̲ị n̲g̲ười̲ n̲ày̲ x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲.

N̲g̲ày̲ 1̲9̲-3̲, t̲i̲n̲ t̲ừ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ c̲ó n̲ữ s̲i̲n̲h̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲ b̲ị x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲ v̲ào̲ c̲u̲ộc̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ ôn̲g̲ V̲ũ H̲u̲y̲ Q̲u̲a̲n̲g̲, C̲h̲ủ t̲ịc̲h̲ U̲B̲N̲D̲ x̲ã N̲g̲a̲ T̲i̲ến̲, c̲h̲áu̲ M̲.T̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲5̲, h̲i̲ện̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ l̲ớp̲ 1̲0̲; n̲g̲ụ địa̲ b̲àn̲ x̲ã) c̲ó q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ H̲.V̲.T̲. (S̲N̲ 2̲0̲0̲1̲; n̲g̲ụ h̲u̲y̲ện̲ H̲ậu̲ L̲ộc̲) t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲.

M̲ới̲ đây̲, n̲a̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ c̲ó q̲u̲a̲ n̲h̲à n̲ữ s̲i̲n̲h̲ r̲ủ đi̲ d̲ự b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲óm̲ b̲ạn̲ p̲h̲ượt̲. T̲r̲o̲n̲g̲ b̲u̲ổi̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲a̲n̲, e̲m̲ T̲. c̲ó u̲ốn̲g̲ b̲i̲a̲ r̲ồi̲ s̲a̲u̲ đó t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ên̲ T̲. đưa̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ v̲à x̲âm̲ h̲ại̲ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ T̲.

Ng̲a̲y̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲. N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ b̲ắt̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ đã b̲áo̲ c̲áo̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲à v̲ụ v̲i̲ệc̲ đa̲n̲g̲ được̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ.

T̲h̲e̲o̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ H̲ội̲ P̲h̲ụ n̲ữ h̲u̲y̲ện̲ N̲g̲a̲ S̲ơn̲, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ n̲ắm̲ được̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, H̲ội̲ đã c̲ử n̲g̲ười̲ x̲u̲ốn̲g̲ độn̲g̲ v̲i̲ên̲, t̲h̲ăm̲ h̲ỏi̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. đồn̲g̲ t̲h̲ời̲ t̲ư v̲ấn̲, b̲ảo̲ v̲ệ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ c̲h̲o̲ n̲ữ s̲i̲n̲h̲ n̲ày̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ e̲m̲ T̲. c̲ó h̲o̲àn̲ c̲ản̲h̲ r̲ất̲ k̲h̲ó k̲h̲ăn̲, b̲ố m̲ất̲ c̲ác̲h̲ đây̲ 3̲ n̲ăm̲ d̲o̲ đột̲ q̲u̲ỵ, m̲ẹ l̲àm̲ r̲u̲ộn̲g̲, n̲h̲à c̲ó 4̲ c̲h̲ị e̲m̲, T̲. l̲à c̲o̲n̲ t̲h̲ứ 3̲. G̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲ăm̲ l̲à h̲ộ n̲g̲h̲èo̲ c̲ủa̲ x̲ã.

Nguồn https://soha.vn/di-lien-hoan-cung-nhom-ban-phuot-nu-sinh-lop-10-bi-xam-hai-tinh-duc-20210319105900223.htm