Khi chị T. học xong lại không xin được việc, phải đi làm công nhân trong khu công nghiệp Hoà Phú.

 

 

createHoài Anh / datviet.trithuccuocsong.vn